Hồ sơ nhập khẩu

curved lines Hồ sơ nhập khẩu
Chloronics - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

Chloronics - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

Certificate of Origin (C/O) là giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận nơi sản xuất hoặc khai thác sản phẩm theo các quy tắc xuất xứ. Chlorine Chloronics do Công ty Giải pháp xanh cung cấp cam kết chất lượng hàng đầu và được nhập khẩu trực tiếp từ Organic Industries Private LTD – Tập đoàn đã đạt được chứng chỉ NSF/ANSI 60.

Calcium Hypochlorite 70% - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

Giải pháp xanh cung cấp sản phẩm Calcium Hypochlorite 70% từ Công ty TNHH Wuhan Rui Sunny Chemical - một trong những công ty xuất nhập khẩu hàng đầu ngành Hoá chất và là đối tác tin cậy của chúng tôi trong nhiều năm qua. Sản phẩm không qua trung gian, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất, đã được xác thực và cấp giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của cơ quan có thẩm quyền Trung Hoa.

Calcium Hypochlorite 70% - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa
MgCl2 + CaCl2: Certificate Of Origin - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

MgCl2 + CaCl2: Certificate Of Origin - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

MgCl2 + CaCl2: Certificate Of Origin Form E là giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận nơi sản xuất hoặc khai thác sản phẩm theo các quy tắc xuất xứ.

MgCl2 (anhydrous) + CaCl2 (anhydrous): Certificate Of Origin - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

MgCl2 (anhydrous) + CaCl2 (anhydrous): Certificate Of Origin Form E là giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận nơi sản xuất hoặc khai thác sản phẩm theo các quy tắc xuất xứ.

MgCl2 (anhydrous) + CaCl2 (anhydrous): Certificate Of Origin - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa
TCCA bột: Certificate Of Origin - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

TCCA bột: Certificate Of Origin - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

TCCA bột: Certificate Of Origin là giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận nơi sản xuất hoặc khai thác sản phẩm theo các quy tắc xuất xứ.

TCCA viên 2G: Certificate Of Origin - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

TCCA viên 2G: Certificate Of Origin là giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận nơi sản xuất hoặc khai thác sản phẩm theo các quy tắc xuất xứ.

TCCA viên 2G: Certificate Of Origin - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa
Thio: Certificate Of Origin - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

Thio: Certificate Of Origin - Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

Thio: Certificate Of Origin Form E là giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp để chứng nhận nơi sản xuất hoặc khai thác sản phẩm theo các quy tắc xuất xứ.